Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Công đoàn đầu năm 2016-2017

26-02-2019

I. Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NGNLĐ) tại đơn vị trong năm học 2015 - 2016.

1. Đặc điểm tình hình:

- Tên đơn vị :        Công đoàn Trường TH Mỹ Trạch

- Thành lập năm: 1999.     Thuộc công đoàn Giáo dục Bố Trạch quản lý.

Trường được đóng tại xã Mỹ Trạch - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình là một xã vùng  bãi ngang  kinh tế chưa phát triển. Cơ sở vật chất của Nhà trường chưa được đầu tư nhiều nhưng với nổ lực của nhà trường và địa phương trường đã đạt chuẩn  Quốc gia Mức độ 1.

 - Số điện thoại: 0911365198

- Tổng số CB- GV- CNV: 21. Tổng số đoàn viên công đoàn: 21.

- Tổng số Đảng viên: 15

- Tổng số tổ công đoàn: 3

Tổng số đoàn viên đạt danh hiệu “ Đoàn viên công đoàn xuất sắc” trong năm học: 21 đ/c. 

- Tổng số tổ công đoàn đạt danh hiệu “ Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc” : 03.

- Biến động về số lượng/chất lượng đoàn viên công đoàn trong năm học:

+ Trong năm qua Công đoàn chưa kết nạp mới bổ sung.

+ Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp

*Tổng số cán bộ  quản lý: 02 người:Trong đó: Hiệu trưởng: 01; Phó Hiệu trưởng: 1

Trình độ đào tạo:  Đại học:  02 đ/c      

Trình độ chính trị:  Trung cấp lý luận chính trị : 02 đ/c

Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục: 02 đ/c

*Tổng số giáo viên:   15 người/9 lớp, đạt 1,67giáo viên/ lớp

                                   Trong đó: Biên chế: 14; Hợp đồng 2

                               Giáo viên TPT Đội: 01 ( BC), Trình độ: Đại học.

- Tổng số giáo viên đạt chuẩn: 16/16 người đạt  tỷ lệ 100%

- Tổng số giáo viên trên chuẩn: 16/16 người đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ Đảng viên trong CBGV-NV: 15/21 đạt tỷ lệ  71,4%

*Tổng số nhân viên:  03

   (01 Kế toán; 01 Thư viện;  01 Y tế)

- Đánh giá chung về đội ngũ:

+ Diễn biến tư tưởng, thái độ của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương: Tư tưởng của CBGVNV trong công đoàn luôn vững vàng, có lập trường trước mọi diễn biến bất thường của tình hình chính trị, kinh tế .

+ Có ý thức tiếp cận và thực hiện nghiêm túc các chủ trương đổi mới của đất nước, của ngành giáo dục;

+ Toàn thể CBGVNV luôn cần mẫn với công việc trong nhà trường, có cuộc sống ổn định.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2015 - 2016

1. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

1.1 Chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, lao động.

        - Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi ĐVLĐ về công việc giao cho mỗi thành viên được bố trí phù hợp theo năng lực, phân công, bố trí nhà ở hợp lí, luôn quan tâm giúp đỡ các ĐVCĐ vừa mới nhận công tác hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

* Kết quả:
         - BCH nắm bắt chế độ tham mưu, phối hợp với nhà trường để giải quyết chế độ cho đoàn viên: Tiền lương, trợ cấp, tăng lương, làm thêm giờ kịp thời.
           Học kì này có: + 04 đ/c đề nghị tăng lương,
        - Nhân ngày 20/10 Công đoàn tổ chức kỉ niệm Tham quan Ngã ba Đồng Lộc thật sự có ý nghĩa.

- Công đoàn phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức kỉ niệm long trọng, có ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và tặng quà cho mỗi đoàn viên lao động 200 000đ/ người. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các giáo viên đã nghĩ hưu trên địa bàn. .  
          - Công đoàn tổ chức thăm hỏi Đoàn viên ốm đau hiếu hỉ, kịp thời phần nào đã động viên đoàn viên yên tâm công tác.
          - Tổng số lượt người được thăm hỏi: 5
          - Tổng số tiền: 500. 000đ
   Quỹ tham quan công đoàn đã xét cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay với tổng số tiền trên 36.000.000 đồng.
            - Công đoàn mua bóng chuyền, cầu lông, đồng phục thể thao để tổ chức luyện tập vào các ngày thứ tư, sáu và đã tạo được phong trào TDTT trong công đoàn.
          - Công đoàn phối hợp với nhà trường mua đủ 4 loại báo, xây dựng tủ sách pháp luật theo quy định. Tất cả đoàn viên thực hiện đọc báo mạng, báo viết thường xuyên nên đã cập nhật tin tức kịp thời và tích lũy được kiến thức có ích phục vụ trong quá trình giảng dạy.
         1.2 Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo, lao động.

- Phối hợp với chuyên môn kiểm tra hồ sơ, thanh tra chuyên đề, đánh giá năng lực sư phạm, kết quả công tác của mỗi thành viên trong công đoàn. Kết quả 100% GV xếp loại năng lực khá, giỏi.

  - Phối hợp với chuyên môn kiểm tra việc thực hiện chế độ theo NĐ 116, NĐ 54 kịp thời; đảm bảo mọi chế độ của đoàn viên lao động đều thực hiện đầy đủ.
           - Thường xuyên triển khai phổ biến các chế độ chính sách, Pháp Luật đến tận đoàn viên lao động trong các đợt sinh hoạt công đoàn và chuyên môn: Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật CBCC, Luật Bình đẳng giới… Tổ chức tuyên truyền, phổ biến  các chủ trương , chính sách của Đảng và nhà nước; các nghị quyết của công đoàn cấp trên. Kết quả: 100% ĐVLĐ thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị,… của cấp trên.

- Trong học kì qua, công đoàn luôn có mối quan hệ bình đẳng, thân ái, tương trợ lẫn nhau, không xảy ra hiện tượng xâm phạm đến danh dự, nhân cách,…

1.3 Tham gia công tác quản lý chuyên môn, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

- BCH công đoàn đã tham gia xây dựng quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa công đoàn với nhà trường,  quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường.Vì vậy mọi hoạt động trong nhà trường và các đoàn thể đều có quy cũ và nề nếp. 

 - Việc phân công đội ngũ phù hợp với năng lực sở trường của từng cá nhân nên đã phát huy khả năng của mỗi người với nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác chăm lo đến đời sống của đoàn viên lao động nên đội ngũ đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể và tinh thần trách nhiệm cao. 
           - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi tiêu công đoàn. Đơn vị thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ, công khai tài chính của công đoàn. Mọi hoạt động tài chính, khen thưởng đều được công khai.

2. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ: Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2.1 Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học.

- Tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn cấp trên, đặc biệt là tuyên truyền Chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, của ngành, của tổ chức công đoàn.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành, của ngành Giáo dục và Đào tạo.  

- Tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học. 

- Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016.

- Tuyên truyền hoạt động về tháng công nhân.

- Tuyên truyền kỷ niệm tổ chức các hoạt động về ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

* Kết quả: 100% ĐVCĐNLĐ nắm chắc các Chỉ thị, Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết đã được tiếp thu.

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai kịp thời các phong trào thi đua và các cuộc vận động đến tận các đoàn thể và từng cá nhân ngay từ đầu năm học. Trong hội nghị CĐ xây dựng được chỉ tiêu và giải pháp thực hiện.
        2.2 Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

- Tích cực phối hợp với chuyên môn triển khai đổi mới phương pháp dạy học, tiếp tục vận dụng mô hình trường học mới VNEN vào dạy học, tổ chức dạy học theo nhóm, hướng các em vào con đường tự học, tự phát triển năng lực,…Tổ chức cho ĐVLĐ tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên có hiệu quả.

- Phối hợp với chuyên môn tham gia có hiệu quả về xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, công nhân viên chức.

- Tổ chức họp công đoàn tuyên truyền nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức Nhà giáo.

- Hàng năm tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ.

- Tổ chức hoạt động về cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh":
          - Triển khai thực hiện cuộc vận động này thông qua các đợt sinh hoạt của các đoàn thể trong nhà trường quán triệt chặt chẽ về tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình; nêu gương người tốt việc tốt đánh giá qua từng đợt thi đua để nhằm nhân rộng điển hình trong đơn vị.
          - Phong trào thi đua 2 tốt được các đoàn viên tích cực hưởng ứng. Trong học kì này đa số Đoàn viên đã thực hiện đầy đủ nghiêm túc quy chế chuyên môn: Soạn giảng, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT, đánh giá xếp loại học sinh theo TT30/BGD & ĐT.
             - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng khó khăn bằng hình thức quyên góp, ủng hộ các đơn vị công đoàn vùng sâu, vùng xa. Đơn vị đã ủng hộ hơn 5 triệu đồng.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo, xã hội.       

- Tích cực, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, được nhân dân, phụ huynh địa phương ủng hộ, tham gia tích cực trong công tác hỗ trợ, xây dựng khuôn viên của nhà trường. Động viên đoàn viên công đoàn ủng ụng 2 ngày lương để mua cây cảnh tạo khuôn viên nhà trường ngày càng đẹp hơn.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Hàng tháng tổ chức sinh hoạt tổ chức công đoàn, nhận xét, đánh giá công tác. Cuối các đợt thi đua, cuối học kì tổ chức đánh giá, xếp loại công khai, dân chủ.

* Kết quả xếp loại cuối năm:

                a. Về tập thể:

               + Xếp loại CĐ:  Vững mạnh XS

               + Xếp loại tổ:

  - Số tổ CĐ đạt VMXS: 03 Tên các tổ: Tổ CĐ 1-2-3, Tổ CĐ 4-5, Tổ HC

                b. Về cá nhân: Tổng số ĐVLĐ của Công đoàn: 21 người.

              + Cá nhân: ĐV Xuất sắc: 21/21 ~ 100%. ĐV khá: 0.

- Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn.

- Tổ chức họp BCH công đoàn xây dựng Quy chế hoạt động của BCH, UBKT.

- Sinh hoạt công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm, toàn khoá.

         -  Thường xuyên bồi dưỡng và đã giới thiệu 2 ĐV ưu tú cho chi bộ và đã kết nạp vào hàng ngũ của  Đảng. Có 2 đoàn viên ưu tú đang học lớp cảm tình Đảng.                                         - Phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của đoàn viên lao động trong  công đoàn  đã góp phần xây đựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; 
         - Phát huy quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị những người lao động; xây dựng quy chế hoạt động với chuyên môn.

- Công đoàn tích cực trong lĩnh vực tham gia quản lý ngành, đơn vị, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học.

5. Công tác nữ công và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Phát động phong trào thi đua chị em tham gia tích cực vào các hoạt động của công đoàn, nhà trường. Đa số các lớp có đoàn viên nữ đảm nhận chất  lượng các kĩ năng đạt cao. Các chị đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt, tham quan Ngã ba Đồng Lộc trong ngày 20-10, văn nghệ trong ngày 20-11, phát động phong trào thi đua được 100% chị em hưởng ứng tích cực.
         - Vận động nữ CBNGLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của các cấp công đoàn; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức bình xét danh hiệu thi đua “GVT, ĐVN”  vào dịp 08/03, kết quả: 19/19 chị đạt danh hiệu Nữ GVT-ĐVN.

         - Đã triển khai tốt các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” ,…

- Ban nữ công đã tổ chức thao giảng 4 tiết/2 tổ; Kết quả: 100% đạt tốt;

- Tổ chức giao lưu bóng chuyền với công đoàn Trường Mầm Non, THCS Mỹ Trạch;

- Tổ chức lao động, vệ sinh khu vực trường, khu vực nội trú;      

- 100% CB, GV, NV nữ tham gia hoạt động sôi nổi nhiệt tình, thiết thực và có hiệu quả.

- Tiếp tục phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đồng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước”.

- Chủ động tham mưu BCH Công đoàn và chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam, tháng hành động vì trẻ em; công tác chăm sóc con em CBNGLĐ trong đơn vị,...

- Vận động nữ CBNGLĐ thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Kết quả không có ĐVLĐ sinh con thứ ba.

- Kiện toàn Ban Nữ công công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Phối hợp với chuyên môn, Ban giám hiệu tạo điều kiện cho chị em trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nữ nhà giáo.

           6. Hoạt động đối ngoại.

           Công đoàn tổ chức và phối hợp với chuyên môn duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, học hỏi các đơn vị bạn. Như đã tổ chức giao lưu với công đoàn Trường Mầm Non, THCS Mỹ Trạch;

Tổ chức tham quan vào dịp đầu xuân, các ngày nghĩ lễ như tham quan ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng õ Nguyên Giáp,…

7. Công tác kiểm tra công đoàn:

Hoạt động kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn các cấp; tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; đánh giá kết quả thực hiện.

8. Công tác tài chính công đoàn:

UBKT thực hiện kiểm tra công tác tài chính năm 2015, thực hiện điều lệ công đoàn và việc thực hiện các chỉ tiêu Hội nghị CĐ đề ra.
         Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:  Ban thanh tra nhân dân tham gia kiểm tra chất lượng HS, kiểm tra toàn diện GV.  Giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC đề ra ; báo cáo hoạt động theo định kì 3 tháng 1 lần trước phiên họp hội đồng.
         9. Công tác tài chính công đoàn

- Thu, chi đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính; thực hiện thanh quyết toán công khai, kịp thời.
       * Thu: Công đoàn phí:  14 681 384đ
       + Công đoàn cấp trên cấp:  6.000 000đ
       + Quỹ mái ấm công đoàn: 945 000đ

       + Quỹ Vì người nghèo: 2.970.000đ

       + Quỹ Nhân đạo:  2.196.000đ

       + Quỹ Trẻ em:  2.196.000đ
       + Quỹ khuyến học: 420.000đ
        + Quỹ Tham quan: 37. 800 000đ
      * Chi:

       + Thăm hỏi CBĐV ốm đau, hiếu , hỉ: 15.500. 000đ
       + Chi hoạt động phong trào: 3.650.000đ
       + Chi phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách: 4 300 000đ
       + Chi phí công tác hành chính: 1.500.000đ
       + Chi khác: 850 000 đ.

III. Đánh giá chung

  1. Những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế

* Ưu điểm nổi bật:

- BCH công đoàn đã chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ĐVLĐ.

- Luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGLĐ.

- Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Chăm lo tới quyền và lợi ích của nữ công, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn của chị em nữ công.

- Công khai, dân chủ trong công tác tài chính, công tác kiểm tra.

           * Tồn tại, nguyên nhân:
          - Chất lượng mũi nhọn chưa cao do một số GV chưa có phương pháp thích hợp trong việc rèn kĩ năng cho học sinh.
         - BCH công đoàn chưa thật sự năng động trong công tác tổ chức các hoạt động công đoàn vì công tác công đoàn còn kiêm nhiệm.

2. Bài học kinh nghiệm

- Ban chấp hành Công đoàn cần trau dồi thêm kĩ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Lập kế hoạch, tổ chức nhiều các hoạt động công đoàn thêm phong phú, thu hút sự say mê hoạt động công đoàn của ĐVNLĐ.

- Để có sự thành công trong lĩnh vực công đoàn đòi hỏi người cán bộ Công đoàn cần hết lòng vì tập thể, có biện pháp xây dựng một Công đoàn thật sự đoàn kết, yêu thương nhau thì mọi việc trong đơn vị đều thành công tốt đẹp.

B. Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017

I. Cơ cấu tổ chức công đoàn năm học 2016-2017:

- Tổng số ĐVNLĐ: 19 - Ban chấp hành Công đoàn: 03 đ/c

- Thành lập Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và giải pháp tổ chức thực hiện trong năm học 2016 - 2017

 1. Thực hiện các hoạt động mang tính xã hội, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên lao động.
          - Thực hiện chức năng phối hợp, giám sát, quản lý đơn vị có hiệu quả.
          - Thăm hỏi đoàn viên kịp thời theo nghị quyết của công đoàn. 

          - Tham mưu đề xuất xét đoàn viên đủ điều kiện nâng lương, trợ cấp khó khăn đột xuất,chế độ theo NĐ 116, làm thêm giờ đúng quy định, kịp thời.
         - Tổ chức cho đoàn viên, lao động tham gia luyện tập bóng chuyền và các hoạt động TDTT đúng theo lịch quy định của công đoàn.
       - Tổ chức tặng quà, gặp mặt đầu xuân Tết nguyên đán thực sự có ý nghĩa nhằm động viên ĐVLĐ làm tốt công tác chuyên môn.
      2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đôi ngũ CBĐVLĐ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng năng lực nhận thức, năng lực sư phạm cho đội ngũ.
      
 - Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có chất lượng.
       - Chỉ đạo, tổ chức cho GV tiếp tục vận dụng mô hình trường học mới VNEN, đánh giá HS theo TT 30.

      - Chỉ đạo và tổ chức cho GV thực hiện dạy học Tiếng Việt 1 – CGD có hiệu quả.
      - Tổ chức thao giảng các phân môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn với cụm trường, huyện.
      - Tạo điều kiện để giáo viên được đi học nâng cao trình độ.

     3. Thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vân động lớn của ngành....
        
- Tiếp tục thực hiện tham gia quản lý đơn vị, chuyên môn có hiệu quả.
        - Thường xuyên kiểm tra rà soát các nội dung, tiêu chí các phong trào thi đua
để có giải pháp thúc đẩy thực hiện theo nghị quyết đề ra.
         - Tiếp tục bồi dưỡng có chất lượng đội tuyển học sinh giỏi lớp 5, T.Anh lớp 5, chữ viết đẹp, giải toán 5 qua mạng, tin học trẻ, điền kinh để tham gia dự thi ở huyện đạt kết quả cao.
         - Động viên ĐVLĐ tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do cấp trên phát động.
         - Đẩy mạnh phong trào GVT- ĐVN trong lực lượng lao động nữ, thực hiện nghiêm túc dân số- kế hoạch hóa gia đình.
          4. Xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh:

        - Ban chấp hành rà soát các chỉ tiêu để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học.
        - Duy trì việc sinh hoạt đúng định kỳ của tổ Công đoàn và Công đoàn.
        - Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.
       - Giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ theo chỉ tiêu Nghị quyết đầu năm; có  ít nhất 02 ĐV kết nạp Đảng.
      - Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, Tập thể trường tiên tiến.
          5. Tiếp tục duy trì, phát triển công tác nữ công, hoạt động đối ngoại.

          6. Phát huy cao tính dân chủ, công khai trong công tác tài chính, công tác kiểm tra.

          7. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh, kiểm tra nội bộ trong công đoàn, phát huy hoạt động của Ban nữ công nhằm đảm bảo và nâng cao sự nhạy bén, thể hiện năng lực của bản thân trong công tác, trong tập thể.

      III. Nhiệm vụ cụ thể

 Ch­ương trình 1: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVLĐ

Tạo được không khí lao động sư phạm vui vẻ, cởi mở, thân thiện  trong Công đoàn, xây dựng khối đoàn kết, môi trường giáo dục lành mạnh

1. Chỉ tiêu:

- 100% ĐVLĐ được lập sổ BHXH; bảo hiểm y tế.

- Xây dựng và sử dụng tốt các loại quỹ tại đơn vị

+ Quỹ tham quan du lịch: 200 000đ/ người/ tháng

+ Quỹ văn thể:     10 000 đ/ người/ tháng 

- Tham gia tốt việc đóng góp xây dựng quỹ tình thương, quỹ mái ấm Công đoàn, quỹ  tình nghĩa Cựu giáo chức.

- 100% gia đình nhà giáo đạt gia đình nhà giáo văn hóa.

- 100% đoàn viên tham gia phong trào văn nghệ, TDTT.Tổ chức giao lưu với công đoàn bạn 2 lần/ năm.

- Có đội văn nghệ tham gia các hội diễn.

+ Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ kịp thời, cụ thể:

* Thăm đau ốm nằm viện bố mẹ đẻ của đoàn viên, đoàn viên, vợ, chồng, con:

+ Tuyến bệnh viện Trung ương: 200.000đ/1năm

+ Tuyến bệnh viện Tỉnh: 150.000đ/1năm

+ Tuyến bệnh viện Huyện: 100.000đ/năm

(Tùy theo ĐK cụ thể và căn cứ vào thực tế để phân chia thăm hỏi cho phù hợp và có sự bàn bạc của BCHCĐ và các tham mưu khác.)

 (Khi GV đau ốm bệnh nặng nghỉ dài ngày, Công đoàn vận động đoàn viên tự nguyện dạy giúp 1 tháng, nếu trên 1 tháng cần giải quyết theo chế độ bảo hiểm.)

* Thăm tang lễ:

+ Thân nhân đoàn viên: 100.000đ

+ Đoàn viên: 100.000đ

* Tết Nguyên đán: 50.000đ/1đc

* Mừng quà cưới:

+ Đoàn viên: 300.000đ/1đ/c

+ Con đoàn viên: 200.000đ/1con

* Trung thu: - 30.000đ/1con

- Quà 1/6 cho các con dưới 15 tuổi: 30.000đ/con

- Quà đoàn viên chuyển trường: 100.000đ/1đ/c

- Thưởng các con đạt danh hiệu HSG: 30.000đ, đạt giải HSG: 50.000đ, đỗ ĐH: 100.000đ

- Chia tay đv luân chuyển, nghỉ hưu từ 100.000 - 300.000 đồng/ người.

- Tổ chức tham quan cho ĐVLĐ.

2. Biện pháp:

- Triển khai đầy đủ các chế độ chính sách mới đến ngư­ời lao động, đảm bảo chế độ công bằng trong phân công lao động. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên một cách thường xuyên, kịp thời.

- Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế , Bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên lao động đầy đủ, kịp thời. Nâng l­ương đúng kỳ hạn, đảm bảo chế độ đãi ngộ của Nhà nước đầy đủ cho mọi đoàn viên.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo và từ thiện.

a. Đời sống vật chất:  Thực hiện chế độ:

         Tham mưu với Nhà trường, Hội cha mẹ học sinh để động viên tinh thần, vật chất cho ĐVLĐ nhân ngày 20/11 và các dịp lễ, Tết...

- Đẩy mạnh tinh thần tương thân, tương ái sẵn sàng giúp đỡ nhau khi rủi ro, hoạn nạn.

- Thăm hỏi:  Động viên toàn thể ĐV tham gia thăm hỏi nếu có khó khăn về thời gian BCHCĐ sẽ cử người kịp thời.

 - Hội vốn giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

 - Kịp thời thăm hỏi đoàn viên, người thân của ĐVLĐ  lúc ốm đau , hoạn nạn

- Tự nguyện dạy thay giúp cho đv khi ốm đau, đi học nâng cao trình độ.

b/ Đời sống tinh thần:

- Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, thân ái đoàn kết, tạo không khí vui tư­ơi phấn khởi trong đơn vị.

- Duy trì đội bóng chuyền nữ ( nhất là ĐV trẻ), mỗi tuần tập vào cuối buổi học chiều thứ 2,3,4 và chiều thứ 5. Các đ/c nam chuẩn bị lưới bóng sau khi HS ra chơi xong, đúng giờ các ĐV phải có mặt trên sân để tập luyện không để người khác chờ đợi. Trong các buổi tập các tổ trưởng quản lý tổ viên. Khi có công việc cần phải nghỉ xin phép tổ trưởng sau đó tổ trưởng báo cáo với đ/c phụ trách TDTT. Các tổ sẽ đưa phần này vào thi đua trong năm học.

- Thường xuyên giao lư­u với các Công đoàn bạn để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tổ chức trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động công đoàn, hoạt động chuyên môn.

- Tập văn nghệ theo đơn vị tổ, tổ chức tham gia văn nghệ vào các ngày 20/10; 20/11; 8/3 và các hội nghị mỗi tổ 2 - 3 tiết mục.

- Kết hợp với nhà trư­ờng bồi dư­ỡng cho GV dạy học sinh năng khiếu, thư­ởng cho giáo viên có HS  đạt giải các hội thi cấp Huyện trở lên, dạy hội thảo chuyên đề, ĐV có thành tích cao cuối kì, cuối năm học để động viên, khích lệ tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của ĐVLĐ.

- Tạo không khí vui vẻ, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày Tết với nhiều hình thức vui tươi, thoải mái.

c/ Tham mưu quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

         -Thực hiện tốt quy chế điều động CBGV đi vùng khó khăn, nghĩa vụ miền núi; bảo vệ quyền lợi cho những ĐVLĐ khi đã hoàn thành nghĩa vụ, gia đình chính sách.

 -Tham mưu việc bố trí, phân công lao động trong nhà trường, bố trí lao động hợp lý, đúng năng lực, sở trường  để phát huy tài năng mỗi ĐVLĐ.

- Chỉ đạo hoạt động của UBKT Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân có nề nếp, có hiệu quả. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của người lao động.

- BCH Công đoàn thư­ờng xuyên kiểm tra giám sát đề xuất, kiến nghị của ĐV để có hướng giải quyết. Đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện thiếu dân chủ, biểu hiện tiêu cực trong dạy học. Thực hiện nghiêm túc, công khai.

d/ Hoạt động nhân đạo từ thiện:

- Hưởng ứng, đóng góp đầy đủ các loại quỹ do Nhà nước và Ngành kêu gọi.

- Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Chư­ơng trình 2: Giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBGVNV, nhằm thực hiện nhiệm vụ.  Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

 a.Chỉ tiêu:

          - Phấn đấu 100% đoàn viên có ý thức học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tay nghề của nhà giáo và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới giáo dục. Trình độ đào tạo trên chuẩn 90%.

          - 100% ĐVLĐ có tủ sách cá nhân.

- Số CBGVNV có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ 80%, trong đó chứng chỉ B trở lên 70%.

- Dự giờ: mỗi đ/c: 3tiết/ Kỳ; thực tập thao giảng 2tiết/ kì

- 100% cán bộ ĐVLĐ có sáng kiến kinh nghiệm, trong đó loại tốt 40% còn lại loại khá.

- Xếp loại năng lực sư­ phạm của giáo viên: 100% khá tốt

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường trên 50%, giáo viên dạy giỏi cấp Huyện trên 20%.

- Tham gia đầy đủ các hội thảo, hội thi do Ngành và Công đoàn tổ chức,

-  Xây dựng trư­ờng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Có quy chế phối hợp giữa Công đoàn với nhà trư­ờng một cách chặt chẽ.

 b. Biện pháp:

Cùng với nhà tr­ường tổ chức cho đoàn viên lao động học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc, của Công đoàn.Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của chuyên môn: Điều lệ trường Tiểu học; quy chế chuyên môn; công văn điều chỉnh nội dung dạy học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm định chất lượng giáo dục và mô hình trường Tiểu học mới ở Việt Nam.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc tại công sở đư­ợc thông qua tại Hội nghị CBVC.

Động viên ĐV khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua làm việc, cùng với nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ các ĐV đang theo học Đại học.

Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề s­ư phạm đổi mới phư­ơng pháp dạy học, tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu về chuyên môn, bồi dưỡng thư­ờng xuyên, tổ chức hội thảo chuyên đề tại tr­ường, cụm trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, dạy theo chuẩn KTKN.

          - Tổ chức giao lư­u về chuyên môn với Công đoàn bạn, nhằm học hỏi lẫn nhau về phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục. Tạo điều kiện và động viên ĐV học và ứng dụng công nghệ thông tin vào  dạy học.

- 100% ĐV cùng với tổ chuyên môn tập trung xây dựng chuyên đề giảng dạy phù hợp với môn học. Làm và sử dụng ĐDDH có chất l­ượng, không dạy chay khi có đồ dùng, sáng tạo và tự làm thêm đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, đảm bảo trên 80% số tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học.

 Chư­ơng trình 3: Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

 a/ Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học:

* Phát huy quyền làm chủ của ĐVCĐ, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học, tổ chức đăng kí thi đua cá nhân, tập thể từ đầu năm học. Kết hợp với chuyên môn tổ chức tốt  hội nghị CBVC đầu năm học, xây dựng quy chế phối hợp phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của trường.

b/ Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

          -Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”

 * Tập trung nêu cao tính tổ chức, kỷ luật, nề nếp trong giảng dạy với l­ương tâm trách nhiệm của ngư­ời GV trong cơ chế thị trư­ờng để khắc phục những yếu kém, tiêu cực trong giảng dạy, thực hiện dạy thật, đánh giá thật, không để tình trạng học sinh không đọc, viết được.

- Phụ đạo học sinh yếu: Giáo viên kết hợp dạy vào các tiết luyện tập.

- Hồ sơ giáo án tốt về nội dung, đẹp về hình thức

- Kiểm tra và xếp loại hồ sơ giáo án vào cuối kỳ 1,2; phấn đấu có 50% đoàn viên xếp loại hồ sơ tốt, còn lại là loại khá.

- Kết hợp với chuyên môn, đội TNTP chăm sóc, bảo vệ công trình văn hóa, di tích lịch sử tại địa phương, xây dựng khuôn viên trường luôn Xanh- Sạch- Đẹp

- Chất lượng đại trà và hiệu quả đào tạo hàng năm

+ Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học 100%

+ Tât cả các đoàn viên cam kết không có HS yếu, không có HS không đọc đươc, viết được.

* Cuộc vận động Xã hội hóa giáo dục

- Cùng với nhà trư­ờng, chuyên môn và các lực lư­ợng xã hội tuyên truyền, vận động học sinh đi học chuyên cần, học sinh không bỏ học, vận động số học sinh ở lại vào lớp, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, giữ vững số lư­ợng học sinh hiện có trong nhà trư­ờng, giữ vững trư­ờng đạt chuẩn phổ cập đúng độ tuổi mức 2.

- Kết hợp với ban dân số KHHGĐ của các thôn để điều tra đầy đủ, chính xác các độ tuổi, trẻ khuyết tật, vận động, khuyến khích trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Có biện pháp  thích hợp để giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh nghèo trong học tập, khen th­ưởng kịp thời để khuyến khích học sinh.

- Vận động phụ huynh và các đoàn thể trong và ngoài nhà tr­ường xây dựng trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

* Cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình

          - Tập trung xây dựng gia đình văn hóa, thục hiện chính sách dân số, KHHGĐ và hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Học tập và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 104 của Chính phủ hư­ớng dẫn thi hành một số điều về pháp lệnh dân số.

 Phấn đấu: - 100% gia đình ĐV đạt gia đình văn hóa.

     -  100% đv nữ thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, không có ng­ười sinh con thứ ba.

c/Phong trào Giỏi việc trường, đảm việc nhà

          - Phối hợp với nhà trư­ờng, cùng với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, ban nữ công tổ chức các phong trào thi đua.

          - Tiếp tục tổ chức học tập, phổ biến 5 chuẩn mực của người phụ nữ của ngành giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục luật pháp, các quyền cơ bản của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam (trong Hiến pháp, bộ luật Hình sự, bộ luật Lao động,  luật Hôn nhân gia đình, luật Đất đai, luật bình đẳng giới).

- Triển khai thực hiện chương trình hành động, nghị quyết của TW hội phụ nữ Việt Nam. 

 Phấn đấu:

- 100% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”

- 100% ĐV đ­ược xếp năng lực sư phạm từ khá trở lên.

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, thi tìm hiểu, thi tài năng vào các ngày lễ 20/10, 8/3.

Ch­ương trình 4: Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng phát triển Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Kiện toàn tổ chức công đoàn từ tổ trở lên, lập đầy đủ hệ thống hồ sơ Công đoàn, có kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, từng đợt thi đua.

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng: 2-3 đ/c

- Chỉ đạo ban nữ công, tổ công đoàn hoạt động có kế hoạch, có nội dung cụ thể và chất lượng. Tổ chức tốt phong trào thi đua 20/10; 8/3 có ý nghĩa thiết thực, có tác dụng giáo dục cho chị em.

- Kết hợp với chuyên môn chỉ đạo Ban TTND hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chủ trương: “ 3 công khai, 4 kiểm tra”.

- Công đoàn sinh hoạt 3 lần/ học kỳ

- BCH Công đoàn, tổ trư­ởng công đoàn họp 1 lần/ tháng

          - Xây dựng quỹ hoạt động CĐ, thực hiện nghiêm túc tài chính công đoàn.

- Thực hiện thông tin báo cáo chính xác kịp thời.

Phần thứ ba

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC

* Về tập thể:

         - Công đoàn vững mạnh

              - Đề nghị LĐLĐ Huyện khen thưởng.

 * Về cá nhân:

- Đề nghị LĐLĐ Huyện khen : 1 đ/c

- Đề nghị Công đoàn GD Bố Trạch khen:  3 đ/c.

                                            BT CHI BỘ                                               T.M BCH CĐ TH BẮC TRẠCH

                                                                                                                                UVBCH                                                                                  

                                                                           

                                          Cao Anh Tuấn                                                   Nguyễn Thị Hải Lý

 

 

 

 

           Trên đây là báo cáo tổng kết  hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016 và phương hướng hoạt  động năm học 2016-2017 của Công đoàn trường TH Mỹ Trạch
.


 


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TRẠCH

Địa chỉ: Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0916075233. Email: th_mytrach@quangbinh.edu.vn

Website: thmytrach.edu.vn